Wat we doen

Wat we doen

Zorg voor Jongeren Groningen biedt ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problematiek. De ambulante begeleiding wordt zoveel mogelijk geboden in de woning van de jongere zelf. Indien er geen zelfstandige woonruimte is, of andere woonproblemen aan de orde zijn, dan wordt deze je aangeboden door Zorg voor Jongeren Groningen.

Onze manier van werken is direct en coachend waarbij de jongeren zelf aangeven waar zij tegenaan lopen en waarbij zij leren stapsgewijs eigen verantwoordelijkheid te nemen en gemotiveerd aan doelen te werken.

  • Huisvesting
  • Professionele begeleiding
  • Individuele aandacht
  • Begeleiding aanvraag PGB
Voor jongeren

Voor jongeren

Zit jij er even helemaal doorheen? Lijken problemen altijd om de hoek te wachten? Soms zit het niet mee. Zo kan het zijn dat je volledig in de knoop zit met jezelf, en het je niet lukt om de dag door te komen. Ook kan het zijn dat het hebben en houden van werk niet lukt. Maak je geen zorgen, je bent niet de enige! ZvJG zorgt ervoor dat je binnen de kortste keren je leven weer op de rails hebt. Samen stellen we een plan op, en in een programma van ongeveer twee jaar, neem je de controle over je leven en je toekomst. Spreekt dit je aan? Neem contact met ons op!

Voor ouders

Voor de gemeente

De visie van ZvJG is dat op dit moment de zorg te wijdverspreid is. Wanneer een jongere zorg wil, moet hij/zij bij meerdere instanties aankloppen en veel dubbel werk doen. Dit is niet alleen frustrerend voor de jongere, maar het is ook inefficiënt. Bij ZvJG staat de jongere centraal en hebben zij een coach die zich volledig op hen richt. Samen met de jongeren wordt een plan opgesteld om binnen twee jaar weer op eigen benen te staan. Hieronder valt begeleiding naar werk, woning en volledige zelfstandigheid. Sinds 2014 heeft ZvJG in totaal 10 jongeren geholpen op eigen benen te staan. Oftewel, zorg goed besteed!

Neem contact met ons op

Wil je meer informatie over wat Zorg Voor Jongeren Groningen doet? Stuur een e-mail naar info@zvjg.nl of bel 06-55230790.