Jouw zorgen zijn onze zorg

Iedereen kan binnenlopen ook zonder verwijzing, indicatie of intake. Ben je nieuw? dan zullen we samen een kennismakingsgesprek inplannen.

Zorg voor jongeren Groningen

Alle mensen zijn Verschillend, kijk maar om je heen. Ze hebben andere belangen, andere ambities, andere talenten, andere godsdiensten of levensovertuigingen en culturele gewoonten.

Over ons

Zorg voor jouw Groningen biedt ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problematiek. De ambulante begeleiding wordt zoveel mogelijk geboden in de woning van de jongere zelf. Indien er geen zelfstandige woonruimte is, of andere woonproblemen aan de orde zijn, dan wordt deze je aangeboden door Zorg voor jouw Groningen.

Onze manier van werken is direct en coachend waarbij de jongeren zelf aangeven waar zij tegenaan lopen en waarbij zij leren stapsgewijs eigen verantwoordelijkheid te nemen en gemotiveerd aan doelen te werken.

  • Huisvesting
  • Professionele begeleiding
  • Individuele aandacht
  • Begeleiding aanvraag PGB

Heb je begeleiding nodig om in de toekomst zelfstandig te wonen?

Dan heeft Zorg voor jouw Groningen voor jou de oplossing.

Wij bieden al bijna 10 jaar verschillende trajecten aan om (jong) volwassenen te begeleiden naar zelfstandigheid.

Bewust klein om alle bewoners de aandacht en begeleiding te kunnen bieden die ze nodig hebben.

Onze kleinschalige woon zorg biedt richtlijnen, handvatten en hoop voor iedereen die moeite heeft met het dagelijks functioneren. Voor meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Als belangrijke intrinsieke motivatie voor onze medewerkers, die de bewoners dankzij hun inzet vooruit zien gaan.

Vanuit een stabiele en veilige omgeving, die tegelijkertijd warm en huiselijk aanvoelt. Voor huisvesting en geestelijke ontwikkeling, net als om te werken aan sociale relaties en als voorbereiding op de deelname aan het maatschappelijk leven.